Girl's Corner

Sau khi quý khách xác nhận mua hàng và đơn hàng được xác nhận bởi đội ngũ Girl’s Corner, đơn hàng sẽ được vận chuyển đến quý khách thông qua các đơn vị vận chuyển chi tiết như sau:

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-0pky{border-color:inherit;text-align:left;vertical-align:top}

Khu Vực Giao
Hàng
Giá Trị Đơn Hàng Trọng Lượng Đơn Phí Vận Chuyển Thời Gian
Nội Thành Hồ
Chí Minh
=< 1.000.000 =<3kg 22.000 Sau 1 ngày làm
việc
Ngoại Thành Hồ
Chí Minh
>= 1.000.000 =<3kg 0 Sau 1 ngày làm
việc
Hà Nội, Đà Nẵng,
Huế, Cần Thơ
=<1.000.000 =<3kg 35.000 Sau 2 ngày làm
việc
Hà Nội, Đà Nẵng,
Huế, Cần Thơ
>=1.000.000 =<3kg 0 Sau 2 ngày làm
việc

Quý khách lưu ý:

Brands